Maskinflytt

Vi kan hjälpa er att flytta och/eller installera maskiner i er anläggning. Står ni i begrepp att göra

en omflyttning, installation eller demontering av större eller mindre maskiner – ta kontakt med oss och låt oss vara med redan på planeringsstadiet. Det kan t.ex. röra sig om lyft eller flytt av fräsar, svarvar eller någon annan maskintyp