Underhåll

Våra mekaniker kan utföra vanligt förekommande förebyggande och avhjälpande

underhåll på mekanisk utrustning i de flesta branscher.

Ett led i vår service är att se till att vi kan ge korta inställelsetider och beredskapslösningar

även när behovet för ett akut avhjälpande underhåll finns.

Området automation har egna tekniker och elektriker som kan tillhandahålla alla typer av

automatiseringstjänster, såsom pneumatisk och elektronisk utrustning för indstrianläggningar

samt programmering och underhåll av PLC styr- och reglersystem.